DTM Method

The name „Deep Tissue Massage” might suggest a strong and painful interaction with a clients body, whereas in fact, the method turns out to be exceptionally gentle and subtle. All strokes are performed with great precision, at a slow pace. Pressure is applied individually, depending on the patient's tissue state and strain. All of these factors account for the effectiveness of the method, as well as for the fact that the desired therepautic effects may be observed after the very first session. Such precise work with patients requires great palpation skills and the ability to locate the changes in the tissues.

Deep Tissue Massage Stroke Strategies:

Depending on the type of tissue and the direction of work,  several stroke strategies are used in the Deep Tissue Massage:

 • Lenghtening Stroke
 • Joint Decompression
 • Facilitating Shortening of Muscles
 • Facilitating Lengthening of Muscles
 • Anchor and Stretch
 • Separating Muscle Compartments
 • Freeing Muscles from Entrapment
 • Cross-Fiber Strokes
 • Aggressive Stretching techniques

DEFINITION OF DTM

Deep Tissue Massage is the understanding of the layers of the body and the ability to work with the tissues in these layers with the focus on relaxation, lengthening and releasing the continuous, unnatural restrictions in the most efficient and economical way.

Art Riggs

The aim of DTM is to release the long-lasting tension from the muscles and fascia. DTM is applied on both the superficial and deep layers of muscles and fascia. DTM is recommended to people suffering from myofascial pain, who work physically (e.g. professional athletes), do static work or who have suffered from muscoskeletal system injuries.

The term DTM is often misused. Some people use this term to define a massage performed with great force and continuous "mindless" pressure. DTM is a separete therapy used to treat specific myofascial restrictions. It must not be confused with a schematic massage performed with great force in which restrictions are not found and worked on on an ongoing basis.

 

1. The theoretical fundamentals of Deep Tissue Massage

Deep Tissue Massage influences the layers of tissue which are not adressed in the classical or sports massage. It is a form of therapy which is adjusted to the needs of a specific individual, contrary to the repetetive stroke sequences used in sports massage, applied to all of the players in the same manner. With DTM the practitioner is able to influence the  tension of muscles and fascia, fix posture and treat muscoskeletal system dysfunctions.

2. The specifics of working with Deep Tissue Massage

The primary goal of the session is to pay attention to changing the structure and tissue restrictions. In this technique, the strokes are performed in an extremely precise manner. The working pace is very slow, which allows for a physiological response of the tissue and its adaptation to the new conditions. Another feature of DTM is the lack of use, or the use of a very small amount of oil. The therapist works with pressure applied at an oblique angle which is more tolerable for the patients. Furthermore, the tissue responds well to stretching and moving, however it does not tolerate much pressure, especially in bony areas.

Before the session a goal should be set and appropriate techniqus should be chosen. Work using different tools like your elbow or forearm and avoid working with your thumbs. The therapist's palpation skills are of great importance. He or she should be able to find areas of change in the tissue tone, locate muscle compartments and determine the perfect time to end the session in order to achieve the therapeutic effect but avoid overstimulating the tissue. 

3. Strokes used in Deep Tissue Massage

Depending on the type of tissue and the direction of work, several stroke strategies are used in the Deep Tissue Massage:

Lenghtening Stroke

It is a stroke which can be used as tissue warm up before session. It is based on working along the muscle fibers in the direction of muscle action. While working on the gastrocnemius muscle, one will move the tissue by stretching it from its attachment in the direction of the popliteal fossa.

Dekompresja stawów

Jedna ręka pracuje na mięśniach jw, natomiast druga chwyta ciało pacjenta tuż za stawem i odciąga go w stronę przeciwna niż pracuje ręka pierwsza.

Techniki stymulowania mięśnia do skracania/skurczu

Stosowana jest w przypadku gdy celowe jest wzbudzenie większego napięcia mięśniowego/zwiększenie zakresu ruchu. Kierunek w którym podążamy ruchem to od przyczepu dalszego do bliższego. Będziemy w ten sposób stymulować włókna mięśniowe do skurczu, dodając ruch bierny lub czynny w stawie, na który wpływa masowany mięsień.

Techniki stymulowania mięśnia do rozciągania

Stosowana jest w przypadku gdy celowe jest wydłużenie mięśnia. Kierunek w którym podążamy ruchem to od przyczepu bliższego do dalszego. Będziemy w ten sposób stymulować włókna mięśniowe do rozciągania, dodając ruch bierny lub czynny w stawie, na który wpływa masowany mięsień.

Zahacz i rozciągaj

Zasady działania tej techniki najlepiej wytłumaczyć na przykładzie elastycznej taśmy na środku której zawiązany jest węzeł. Rozciągając taśmę za brzegi węzeł (wzmożone napięcie w mięśniu) będzie się zacieśniał. Tkankę należy więc przytrzymać w miejscu, gdzie wyczuwane jest największe napięcie i rozciągać ją dzieląc mięsień na kilka części.

Oddzielanie przedziałów międzymięśniowych

Inaczej mówiąc praca w bruzdach mięśniowych, jest najbardziej efektywną pracą jeżeli mamy do czynienia z łącznotkankowymi zrostami, pojawiającymi się w miejscach gdzie dwa mięśnie lub dwa brzuśce jednego mięśnia do siebie przylegają. Mówiąc o rozrywaniu zrostów mamy na myśli rozluźnianie poprzez niszczenie tzw. mostków siarczkowo-węglowych pomiędzy sąsiadującymi tkankami. W normalnych warunkach nie powinny one tam występować. Gdy już się pojawiają mięśnie zaczynają brać udział w ruchu którego fizjologicznie nie powinny obsługiwać. Mięśnie tracą wtedy część swojej ruchomości oraz siły częściej też wpadają w stan podwyższonego napięcia.

Techniki uwalniania mięśniowego/uwalnianie mięśni z uwięźnięcia

Są przydatne gdy stwierdzimy brak ruchomości tkanki mięśniowej w kierunku innym niż kierunek przebiegu jego włókien, np. w kierunku uniesienia tkanki mięśniowej od tkanek leżących głębiej

Masaż poprzecznych

Technika polega na wałkowaniu/rolowaniu opuszkami palców w poprzek włókien mięśniowych w których wyczuliśmy zwiększone napięcie/przykurcz.

Agresywne techniki rozciąganiaj

Ruch przeciwko napinającemu się mięśniowi jest najbardziej efektywną formą rozciągania mięśni. Musimy być pewni że mięsień, który chcemy opracować nie jest uszkodzony. Technika jest na tyle silna że można spowodować większe urazy gdyby mięśnie były uszkodzone. Podczas ruchu masażu w kierunku do przyczepu bliższego pacjent wykonuje czynny ruch w stawie rozciągający opracowywany mięsień.

Wielu początkujących terapeutów jest przekonanych że im większe napięcie odnajdziemy w tkankach tym więcej siły trzeba użyć podczas zabiegu aby to napięcie uwolnić. Paradoksalnie im delikatniej pracujemy tym szybciej będzie można uwalniać napięcia mięśniowe. Najskuteczniejsze techniki rozciągające są wyjątkowo subtelnymi i delikatnymi ruchami. Siłę w masażu głębokim można stopniować używając różnych części ciała do masażu. Rzadko zdarza się by doświadczony terapeuta do całego zabiegu używał tylko palców, a nawet jeżeli używają właśnie palców trzeba to robić w sposób bezpieczny dla siebie.

4. General techniques

Fingers

Remember to keep the fingers slightly bent in all joints and maintain constant isometric tension. Avoid joint hyperextension by all means. Your forearm, wrist and fingers should form one line. Anytime your fingers show signs of fatigue or when you feel that they are not strong enough, use knuckles.

Knuckles

This „tool”, if used correctly, can save the therapist’s energy. It is important that the wrist is always straight. Every time it bends, the power is lost and the strain is accumulated in the middle of the wrist. To change the angle of work, use rather rotation of the shoulder joint.

Fist

The fist is a very convenient tool in Deep Tissue Massage. The most important consideration is to be sure that the wrist is in a neutral position. After closing the fist, the second finger should lead the movement while the others should be arranged like rungs in a ladder (in parallel fashion below it) and follow it.

Forearm

The forearm is a useful tool when you work on a broader body surface, below the cervical spine. In most cases, the softer, muscle-covered part of the forearm is used. The forearm is also an ideal tool to start a massage and to prepare and soften the superficial tissue, or to end a massage and to integrate the effect achieved during the session. When you work with your forearm, the whole limb should be relaxed.

Elbow

Use of the elbow is actually one of the easiest techniques to learn. The elbow is used for very deep work and also to replace thumbs on all areas below the cervical spine. Due to the relatively large surface of impact, this technique is not recommended to work on muscle compartments.

The name „Deep Tissue Massage” might suggest a strong and painful interaction with a clients body, whereas in fact, the method turns out to be exceptionally gentle and subtle. All strokes are performed with great precision, at a slow pace. Pressure is applied individually, depending on the patient's tissue state and strain. All of these factors account for the effectiveness of the method, as well as for the fact that the desired therepautic effects may be observed after the very first session. Such precise work with patients requires great palpation skills and the ability to locate the changes in the tissues.

Deep Tissue Massage Stroke Strategies:

Depending on the type of tissue and the direction of work,  several stroke strategies are used in the Deep Tissue Massage:

 • Lenghtening Stroke
 • Joint Decompression
 • Facilitating Shortening of Muscles
 • Facilitating Lengthening of Muscles
 • Anchor and Stretch
 • Separating Muscle Compartments
 • Freeing Muscles from Entrapment
 • Cross-Fiber Strokes
 • Aggressive Stretching techniques

DEFINITION OF DTM

Deep Tissue Massage is the understanding of the layers of the body and the ability to work with the tissues in these layers with the focus on relaxation, lengthening and releasing the continuous, unnatural restrictions in the most efficient and economical way.

Art Riggs

The aim of DTM is to release the long-lasting tension from the muscles and fascia. DTM is applied on both the superficial and deep layers of muscles and fascia. DTM is recommended to people suffering from myofascial pain, who work physically (e.g. professional athletes), do static work or who have suffered from muscoskeletal system injuries.

The term DTM is often misused. Some people use this term to define a massage performed with great force and continuous "mindless" pressure. DTM is a separete therapy used to treat specific myofascial restrictions. It must not be confused with a schematic massage performed with great force in which restrictions are not found and worked on on an ongoing basis.

 

1. The theoretical fundamentals of Deep Tissue Massage

Deep Tissue Massage influences the layers of tissue which are not adressed in the classical or sports massage. It is a form of therapy which is adjusted to the needs of a specific individual, contrary to the repetetive stroke sequences used in sports massage, applied to all of the players in the same manner. With DTM the practitioner is able to influence the  tension of muscles and fascia, fix posture and treat muscoskeletal system dysfunctions.

2. The specifics of working with Deep Tissue Massage

The primary goal of the session is to pay attention to changing the structure and tissue restrictions. In this technique, the strokes are performed in an extremely precise manner. The working pace is very slow, which allows for a physiological response of the tissue and its adaptation to the new conditions. Another feature of DTM is the lack of use, or the use of a very small amount of oil. The therapist works with pressure applied at an oblique angle which is more tolerable for the patients. Furthermore, the tissue responds well to stretching and moving, however it does not tolerate much pressure, especially in bony areas.

Before the session a goal should be set and appropriate techniqus should be chosen. Work using different tools like your elbow or forearm and avoid working with your thumbs. The therapist's palpation skills are of great importance. He or she should be able to find areas of change in the tissue tone, locate muscle compartments and determine the perfect time to end the session in order to achieve the therapeutic effect but avoid overstimulating the tissue. 

3. Strokes used in Deep Tissue Massage

Depending on the type of tissue and the direction of work, several stroke strategies are used in the Deep Tissue Massage:

Lenghtening Stroke

It is a stroke which can be used as tissue warm up before session. It is based on working along the muscle fibers in the direction of muscle action. While working on the gastrocnemius muscle, one will move the tissue by stretching it from its attachment in the direction of the popliteal fossa.

Dekompresja stawów

Jedna ręka pracuje na mięśniach jw, natomiast druga chwyta ciało pacjenta tuż za stawem i odciąga go w stronę przeciwna niż pracuje ręka pierwsza.

Techniki stymulowania mięśnia do skracania/skurczu

Stosowana jest w przypadku gdy celowe jest wzbudzenie większego napięcia mięśniowego/zwiększenie zakresu ruchu. Kierunek w którym podążamy ruchem to od przyczepu dalszego do bliższego. Będziemy w ten sposób stymulować włókna mięśniowe do skurczu, dodając ruch bierny lub czynny w stawie, na który wpływa masowany mięsień.

Techniki stymulowania mięśnia do rozciągania

Stosowana jest w przypadku gdy celowe jest wydłużenie mięśnia. Kierunek w którym podążamy ruchem to od przyczepu bliższego do dalszego. Będziemy w ten sposób stymulować włókna mięśniowe do rozciągania, dodając ruch bierny lub czynny w stawie, na który wpływa masowany mięsień.

Zahacz i rozciągaj

Zasady działania tej techniki najlepiej wytłumaczyć na przykładzie elastycznej taśmy na środku której zawiązany jest węzeł. Rozciągając taśmę za brzegi węzeł (wzmożone napięcie w mięśniu) będzie się zacieśniał. Tkankę należy więc przytrzymać w miejscu, gdzie wyczuwane jest największe napięcie i rozciągać ją dzieląc mięsień na kilka części.

Oddzielanie przedziałów międzymięśniowych

Inaczej mówiąc praca w bruzdach mięśniowych, jest najbardziej efektywną pracą jeżeli mamy do czynienia z łącznotkankowymi zrostami, pojawiającymi się w miejscach gdzie dwa mięśnie lub dwa brzuśce jednego mięśnia do siebie przylegają. Mówiąc o rozrywaniu zrostów mamy na myśli rozluźnianie poprzez niszczenie tzw. mostków siarczkowo-węglowych pomiędzy sąsiadującymi tkankami. W normalnych warunkach nie powinny one tam występować. Gdy już się pojawiają mięśnie zaczynają brać udział w ruchu którego fizjologicznie nie powinny obsługiwać. Mięśnie tracą wtedy część swojej ruchomości oraz siły częściej też wpadają w stan podwyższonego napięcia.

Techniki uwalniania mięśniowego/uwalnianie mięśni z uwięźnięcia

Są przydatne gdy stwierdzimy brak ruchomości tkanki mięśniowej w kierunku innym niż kierunek przebiegu jego włókien, np. w kierunku uniesienia tkanki mięśniowej od tkanek leżących głębiej

Masaż poprzecznych

Technika polega na wałkowaniu/rolowaniu opuszkami palców w poprzek włókien mięśniowych w których wyczuliśmy zwiększone napięcie/przykurcz.

Agresywne techniki rozciąganiaj

Ruch przeciwko napinającemu się mięśniowi jest najbardziej efektywną formą rozciągania mięśni. Musimy być pewni że mięsień, który chcemy opracować nie jest uszkodzony. Technika jest na tyle silna że można spowodować większe urazy gdyby mięśnie były uszkodzone. Podczas ruchu masażu w kierunku do przyczepu bliższego pacjent wykonuje czynny ruch w stawie rozciągający opracowywany mięsień.

Wielu początkujących terapeutów jest przekonanych że im większe napięcie odnajdziemy w tkankach tym więcej siły trzeba użyć podczas zabiegu aby to napięcie uwolnić. Paradoksalnie im delikatniej pracujemy tym szybciej będzie można uwalniać napięcia mięśniowe. Najskuteczniejsze techniki rozciągające są wyjątkowo subtelnymi i delikatnymi ruchami. Siłę w masażu głębokim można stopniować używając różnych części ciała do masażu. Rzadko zdarza się by doświadczony terapeuta do całego zabiegu używał tylko palców, a nawet jeżeli używają właśnie palców trzeba to robić w sposób bezpieczny dla siebie.

4. General techniques

Fingers

Remember to keep the fingers slightly bent in all joints and maintain constant isometric tension. Avoid joint hyperextension by all means. Your forearm, wrist and fingers should form one line. Anytime your fingers show signs of fatigue or when you feel that they are not strong enough, use knuckles.

Knuckles

This „tool”, if used correctly, can save the therapist’s energy. It is important that the wrist is always straight. Every time it bends, the power is lost and the strain is accumulated in the middle of the wrist. To change the angle of work, use rather rotation of the shoulder joint.

Fist

The fist is a very convenient tool in Deep Tissue Massage. The most important consideration is to be sure that the wrist is in a neutral position. After closing the fist, the second finger should lead the movement while the others should be arranged like rungs in a ladder (in parallel fashion below it) and follow it.

Forearm

The forearm is a useful tool when you work on a broader body surface, below the cervical spine. In most cases, the softer, muscle-covered part of the forearm is used. The forearm is also an ideal tool to start a massage and to prepare and soften the superficial tissue, or to end a massage and to integrate the effect achieved during the session. When you work with your forearm, the whole limb should be relaxed.

Elbow

Use of the elbow is actually one of the easiest techniques to learn. The elbow is used for very deep work and also to replace thumbs on all areas below the cervical spine. Due to the relatively large surface of impact, this technique is not recommended to work on muscle compartments.

About IADTMP

The International Association of Deep Tissue Massage Practitioners (IADTMP) was founded by Polish instructors of Deep Tissue Massage. IADTMP is registered in Poland and associates Deep Tissue Massage teachers, therapists, students and enthusiasts.

Latest news

Facebook

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline