International Association of Deep Tissue Massage Practitioners

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie International Association of Deep Tissue Massage Practitioners (IADTMP) powstało z inicjatywy polskich nauczycieli Masażu Tkanek Głębokich. IADTMP jest zarejestrowanym w Polsce Stowarzyszeniem z siedzibą w Poznaniu, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000657471 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, skupiającym nauczycieli, terapeutów, studentów i fascynatów Masażu Tkanek Głębokich (MTG).

Cele

IADTMP dąży do budowania sieci lokalnych krajowych Stowarzyszeń na całym Świecie zrzeszających terapeutów Masażu Tkanek Głębokich, zrzeszonych pod IADTMP i ściśle ze sobą współpracujących.

Standardy

Stowarzyszenie precyzyjnie określa jakie kompetencje musi posiadać terapeuta/praktyk oraz nauczyciel/instruktor Masażu Tkanek Głębokich. Naszym zadaniem jest zadbać o właściwą jakość wykonywanych terapii i nauczania.

Członkostwo

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia, niezależnie od kraju zamieszkania i obywatelstwa. Przyjęcie nowego członka może nastąpić na pisemny wniosek osoby, która podpisze deklarację z zobowiązaniem przestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia.

Władze

Prezes:
Magdalena Boroń

V-ce Prezes:
Mariusz Dąbrowski

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie International Association of Deep Tissue Massage Practitioners (IADTMP) powstało z inicjatywy polskich nauczycieli Masażu Tkanek Głębokich. IADTMP jest zarejestrowanym w Polsce Stowarzyszeniem z siedzibą w Poznaniu, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000657471 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, skupiającym nauczycieli, terapeutów, studentów i fascynatów Masażu Tkanek Głębokich (MTG).

Aktualności

Facebook

Zgadzam się na gromadzenie plików cookies oraz akceptuje politykę prywatności na stronie IADTMP.
Dalsze informacje Zgadzam się Odmawiam